Skip to content

Krepuska Emlékexpressz


2024. február 10. szombat

Dr. Krepuska Géza emlékére és Somos visszatérésének centenáriumára

A Vasutazz Velünk az Ipoly Erdő Zrt. partnerségével, 2024. február 10-én (szombaton) ünnepi megemlékezésre hívja utasait. A trianoni határ sikeres területi korrekciójának centenáriuma alkalmából Somoskőn, egy palóc őrtűzzel tisztelgünk annak előmozdítója, Dr. Krepuska Géza fülgyógyász professzor emléke előtt.

Vonatunk az odaúton Budapest Keleti – Hatvan – Somoskőújfalu útirányon a Zagyva völgyében, míg. hazafelé a Mátrát megkerülve Somoskőújfalu– Kisterenye – Recsk – Kál-Kápolna – Budapest Keleti útvonalon a Tarna völgyében közlekedik. Somoskőújfalu és Somoskő között autóbuszos transzfer lesz.

Somoskő kistérsége hazánk élő Trianon-emlékműve.

Ma országhatár választja el a falut és a tőle 50 méterre lévő várát. Ami miatt még érdekesebb számunkra ez határ, az, hogy nem úgy került oda ahová, miszerint 1918-ban a magyar kormány Vix alezredes útján megkapta a leírást „Csehszlovákia történelmi határáról” – és a bevonuló cseh csapatok rögtön itt ásták volna be az új határköveket. Itt az első világháború végjátékában – amit mi már békének gondoltunk, de ellenfeleink még nem – féléves helyi csatározást követően, Somoskőtől délebbre húzták meg a határt. Hogyan lett aztán Somosova ismét Somoskőújfalu?

Inkább az a kérdés a helyénvaló, hogy kinek köszönhetjük Trianon után a hazánk javára történő határrevíziót, amely 100 éve, 1924. február 15-én lépett hatályba?

Utazásunk során, Dr. Krepuska Géza fülgyógyász professzor életútja és országgyarapítása mellett, be szeretnénk mutatni, hogy a tanszékvezető egyetemi tanár, főorvos, bányaigazgató, földbirtokos, szőlőnemesítő, gyümölcsöskert-létrehozó, ásványgyűjtő, vadász, fényképész, egyházi tisztségviselő és kilencgyermekes családapa, hazánk egyik utolsó polihisztora, hogyan működött közre a budapesti útépítésekben, a filoxéra járvány utáni szőlőtelepítésben és a modern magyar fülgyógyászat megteremtésében.

Szeretnénk ízelítőt adni utasainknak a Medvesi táj geológiai és erdészeti csodáiból, hogy máskor is kedvet kapjanak felkeresni azt.
A szokásos vasúti szerelvénnyel, a 418-as mozdonnyal, 20-70 típusú vagonokkal utazunk. A vasúti és az autóbuszos transzfer mellett, a hazaúton egyfogásos ebéd lesz.

Az utazás díja: 18.900 Ft / fő

Vonatunk 7.45 órakor indul és 19 órakor érkezik a Keleti pályaudvar 13. vágányára.

Ünnepeljünk együtt, Vasutazzanak Velünk ez alkalommal is!

Az útra már nem lehet jelentkezni,
mert az összes hely betelt!


Inzsellér Expressz

Lányi Sámuel emlékére és a vízépítő mérnökök tiszteletére

2023. október 7-8.

Utunkat az UTIBER Kft. támogatja. https://www.utiber.hu/

A Vasutazz Velünk őszi vonata nem csupán egy személynek kíván emléket állítani, hanem egy egész szakma előtt kíván tisztelegni, melynek küldetése a közjó előmozdítása. Mária Terézia királynőnk kétszázötven éve teremtett forrást a sójövedék 1,5%-ának átengedésével, a folyók vízrajzi felvételére, a hajózhatóság elősegítésére és azok karbantartására. Az azóta eltelt negyed évezred arra kötelez, hogy e szakadatlan munkában egy pillanatra megálljunk, visszapillantsunk, felmérjük, hová is indultunk, meddig jutottunk és merre is tartunk?
Ilyen pillanattá szeretnénk tenni 2023. október 7-i hétvégét, az Inzsellér Expresszen Velünk Vasutazó utasaink számára.

A Mérnökök tudják, hogy alkotómunka igazi kezdése nem az alapkő letétele, hanem a tervezési munka megindulása. Lányi Sámuel kettőszáz éve végzett a pesti egyetemen és rögtön állami alkalmazásba állt, hogy részt vegyen a Sajó, a Duna és a Tisza felmérési munkáiban. Ez utóbbi felméréseit már Ő vezette. Mivel Vásárhelyi Pál 1846-os tragikus halálát követően nem Őt bízták meg a szabályozási munkák vezetésével, így több mint két évtized előkészítő és tervező munka után kilépett az állami szolgálatból.

A szabadságharc leverését követő húsz évben a gátak szakaszosan és nem folyásirányban folyamatosan épültek, azok magassága nem a tervezett, hanem a szabályozás előtti legmagasabb vízszinthez igazodott.
Az állam által megrendelt átvágások és a helyiek által építtetett gátak helyének kijelölése egy politikai kompromisszum eredménye lett a köztisztviselők, a földbirtokosok és a finanszírozó pénzintézetek alkotta bizottmányokban, ahol a szakmai szempontok többször háttérbe szorultak. A mérnökök összeugrasztása okozta Vásárhelyi Pál halálát is, aki egy ilyen bizottmányi vita hevében kapott szívrohamot.
Egyik utolsó mondata az volt, hogy

„Ne öljétek meg a Tiszát!”

A gátak közé szorított víz miatt a duzzasztás méterekkel emelkedő árvízszintet eredményezett, amely addig nem látott hatalmas árvizeket okozott. Ezeknek köszönhetően pusztult el például örökre a Tiszahalász nevű falu, vagy kellett újjáépíteni Szeged városát is.

Az uralkodó által elrendelt későbbi vizsgálatok során megállapították, hogy az első harminc évben a döntéshozó politikai bizottmányok által összeegyeztetett eltérő elképzelések és azok folyamatos módosításai miatt Európa legnagyobb folyamszabályozása szakmailag megalapozott koncepció és egységes műszaki terv nélkül készült.
Jókai Mór Az új földesúr című regényének Közös a baj című fejezetében állít emléket ennek a vészterhes időnek.

Aki kíváncsi arra, hogy ilyen kezdés után, az azóta eltelt másfél évszázad során adódó kihívásokat a magyar mérnökök hogyan oldották meg úgy, hogy közben világszinten is megbecsült szakemberek lettek, azok tartsanak Velünk az Inzsellér expresszel.
Vonatunk 7 óra 45 perckor indul a Keleti pályaudvarról és az egyik legrövidebb úton megközelítjük utunk tárgyát a Tiszát, Kiskörénél. Kiskörén 50 éve épült duzzasztómű és a 10 éve létesített hallépcső megtekintése mellett a lényeg,
hogy a folyó mellett lehet majd ráérezni, annak magával ringató áramlására, megnyugtató hullámzására.
Délután Kenderest érintve Szolnokra, a Tisza fővárosába utazunk, ahol a szállásaink a folyó közelében lesznek. A szállások közötti Tiszavirág hídon ismét elrévedhetünk a szeszélyes folyó szelídnek tűnő hullámzásában.

Másnap természetesen a Tisza mentén utazunk délre, hogy megtekintsük a Körös torkolatának vidékét, a még meg nem épült harmadik vízlépcső helyét, egy máig üzemképes belvízi gőz szivattyútelepet és Csongrád óvárosát, amely történelmi visszatekintést tesz lehetővé a Tisza menti települések szerkezetébe.

Ráadásként a vízépítés témák mellett két vasutas programunk is lesz, az egyik a tavaly megígért szentesi vasút történeti park, amelyben az azt több évtizede fejlesztő Valkai Csaba nyugalmazott reszortos, a szentesi motorgarázs 95 éves történetének őrzője lát majd vendégül Bennünket. Itt tekinthetjük meg a Ganz gyár 1928-ban gyártott mellékvonali motorkocsiját is. Szolnokon elegendő idő áll majd rendelkezésre a Kondor Balázs által készített Almárium alapos megtekintéséhez.

Vasárnap este kilenc óra után pár perccel érkezünk vissza a Keleti pályaudvarra.

Vasutazzanak Velünk 2023. október 7-én és 8-án!

A teljes utazás díja: 48 ezer Ft/fő

A teljes utazás díja magában foglalja a Budapest – Kisköre – Szolnok, Szolnok – Szentes és Szentes – Budapest közötti vasúti különvonatos utazás díját. A kiskörei, csongrádi és szentesi belépőket, két ebédet, a vasútállomások és a kiskörei rendezvényház, szolnoki, csongrádi és szentesi programok között helyi autóbuszos transzfereket és az utasbiztosítást.

Az egy napos utazás díja: 24 ezer Ft/fő

Az október 7-i utazás díja magában foglalja a Budapest – Kisköre – Szolnok közötti vasúti különvonatos utazás díját. egy ebédet, a vasútállomás és a kiskörei rendezvényház közötti helyi autóbuszos transzfereket és az utasbiztosítást.

Az október 8-i utazás díja magában foglalja a Szolnok – Szentes és Szentes – Budapest közötti vasúti különvonatos utazás díját. A csongrádi és szentesi belépőket, egy ebédet, a vasútállomások és a csongrádi és szentesi programok között helyi autóbuszos transzfereket és az utasbiztosítást.

A Sebes Zsilzony Szentes – Gádoros – Szentes BETELT!

A temetetlen holtak

2019. őszén különvonatot terveztünk a Budapest – Tatabánya – Veszprémvarsány – Veszprém – Csajág -Lepsény – Budapest útvonalon. Legnagyobb meglepetésünkre a vasútvállalatok arról tájékoztattak, hogy a Környe – Veszprémvarsány illetve Papkeszi – Lepsény közötti vonal már nem átjárható. Ekkor szembesültünk azzal a ténnyel, hogy vannak olyan vasútvonalak, amelyek igaz szerepelnek Országos vasúti mellékvonalakról szóló 194/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében, de valójában fenntartásból már kivonták azokat és a természet olyan mértékben tért nyert rajtuk, hogy ismételten használatba venni azokat már csak az újjáépítésükkel lehetne.

Ismereteink szerint a teljesség igénye nélkül a 13, 22, 27, 62, 76 számú mellékvonalaink részben vagy teljesen már ilyen állapotban vannak. Amiért erre a szívszorító eseményre így négy év távlatából visszaemlékezünk az, hogy várhatóan tovább nő az ilyen állapotú vonalak száma, és a jelenlegi állapot alapján nem is nehéz megjósolni, hogy a 146-os vasútvonal tiszántúli szakaszára Lakitelek – Kunszentmárton elág. is nagyvalószínűséggel ilyen sors vár.

Lehet túl nagy kérés a fenntartásból kivonásról nyilvános értesítést kérni, hiszen nem szívet melengető döntés lekapcsolni valamit az életét biztosító feltételekről, de mégis úgy érezzük, hogy legalább ennyit megérdemelnének a tervezett élettartamuk többszörösét kiszolgáló építmények. Nem gondolunk itt ünnepélyes alapkő kiásásra, de mondjuk egy búcsúvonat lehetőségére, mint a Pápa – Ugod vonal esetében volt.

A biztonság kedvéért jelezzük, hogy 2023. október 8-án vasárnap Szolnokról 8.32 órakor, Lakitelekről 10.30 órakor induló Inzsellér Expressz a 146-os vonal érintett szakaszán át fog közlekedni. Amikor a vonatot meghirdettük, nem is sejtettük, hogy valószínűleg ez lesz az utolsó ablakos vonat ezen a szakaszon.  Aki Velünk Vasutazva szeretne elbúcsúzni a tiszántúli 146-os vonaltól, azoknak még korlátozott számban tudunk helyet biztosítani vonatunkon csak erre a napra is.

Jelentkezni a vasutazzvelünk.hu honlapon.

Vasutazz Velünk


Videó a József Attila Expressz utunkról (2022. október 1.)

Rólunk írták

Minden maximálisan Így tökéletes, ahogyan Szendrey András Úr; Kisbandi, Bandika, Andriska, András, Mérnök Úr, Pán Direktor Úr megalkotta – abszolút MÉLTÓ utódja:H a l m a i  L á s z l ó  ÚR. Köszönjük a létrehozott és mindig megújuló csodákat!

S. Sándor

Utóbbi éveim egyik legszebb emléke a Rákóczi-év kapcsán az 2019-es Zsuzsanna expressz sárospataki-kassai  kul?túrája volt.  A táj, a történelem megjelenítése az épített és szellemi kultúra eszközeivel a tradíciót oly közelre hozta? A témaválasztás ezúttal Lórántffy Zsuzsanna és a két Rákóczi György volt.  A nosztalgia-szerelvény programjai óráról-órára változtak ? neves történésznőnk (Újváry Zsuzsanna) előadásai által a küzdelmes és hősi múlt üzent 2019-nek – menet közben meg a díszvacsorán, a várban meg a város-utcákon.  Ami a végén izgalmas vetélkedőbe torkollott. Efféle időutazásainkat azóta a Covid félbeszakíthatta ugyan ? de bízunk: nem  tehette tönkre: ahol a közlekedés és technika oly szép szolgálatot tesz magyarságunknak, hitünknek, múltunknak s jövőnknek?

O.Gy.

Hálás szívvel köszönjük azt a felmérhetetlen erőt, energiát, fáradságot, amit e nagyon színvonalas, pozitív energiákat adó, hitet , bizakodást erősítő nagyszerű programmal számunkra biztosítottál. A precizitás, a profizmus, de mindenek előtt az igazi szív-lélek mindvégig jelen volt az egész kiváló program szervezése és lebonyolítása során.

M.T.Gy.

Az odaadó lelkes stáb, a szeretnivaló utasok, akik kórust szervezve énekelnek társaiknak, végig kínálnak egy vonatot az általuk biztosított aperitiffel, esetleg egy város egész főterét is beropják táncukkal, olyan közösséget jelentenek számomra, amit semmiképpen nem szeretnék magára hagyni. Meggyőződésem, hogy alapítónk sajnálatos kiválását követően is tovább kell vonatunkat közlekedtetni, méghozzá pontosan úgy, ahogy Ő is szerette volna.

Halmai László

„Hogy életre keljen körülötted a történelem…Csatlakozzon a Vasutazz Velünk! Facebook -oldalához!