Skip to content

Inzsellér Expressz

A Vasutazz Velünk őszi vonata nem csupán egy személynek kíván emléket állítani, hanem egy egész szakma előtt kíván tisztelegni, melynek küldetése a közjó előmozdítása. Mária Terézia királynőnk kétszázötven éve teremtett forrást a sójövedék 1,5%-ának átengedésével, a folyók vízrajzi felvételére, a hajózhatóság elősegítésére és azok karbantartására. Az azóta eltelt negyed évezred arra kötelez, hogy e szakadatlan munkában egy pillanatra megálljunk, visszapillantsunk, felmérjük, hová is indultunk, meddig jutottunk és merre is tartunk?
Ilyen pillanattá szeretnénk tenni 2023. október 7-i hétvégét, az Inzsellér Expresszen Velünk Vasutazó utasaink számára.

A Mérnökök tudják, hogy alkotómunka igazi kezdése nem az alapkő letétele, hanem a tervezési munka megindulása. Lányi Sámuel kettőszáz éve végzett a pesti egyetemen és rögtön állami alkalmazásba állt, hogy részt vegyen a Sajó, a Duna és a Tisza felmérési munkáiban. Ez utóbbi felméréseit már Ő vezette. Mivel Vásárhelyi Pál 1846-os tragikus halálát követően nem Őt bízták meg a szabályozási munkák vezetésével, így több mint két évtized előkészítő és tervező munka után kilépett az állami szolgálatból.

A szabadságharc leverését követő húsz évben a gátak szakaszosan és nem folyásirányban folyamatosan épültek, azok magassága nem a tervezett, hanem a szabályozás előtti legmagasabb vízszinthez igazodott.
Az állam által megrendelt átvágások és a helyiek által építtetett gátak helyének kijelölése egy politikai kompromisszum eredménye lett a köztisztviselők, a földbirtokosok és a finanszírozó pénzintézetek alkotta bizottmányokban, ahol a szakmai szempontok többször háttérbe szorultak. A mérnökök összeugrasztása okozta Vásárhelyi Pál halálát is, aki egy ilyen bizottmányi vita hevében kapott szívrohamot.
Egyik utolsó mondata az volt, hogy

„Ne öljétek meg a Tiszát!”

A gátak közé szorított víz miatt a duzzasztás méterekkel emelkedő árvízszintet eredményezett, amely addig nem látott hatalmas árvizeket okozott. Ezeknek köszönhetően pusztult el például örökre a Tiszahalász nevű falu, vagy kellett újjáépíteni Szeged városát is.

Az uralkodó által elrendelt későbbi vizsgálatok során megállapították, hogy az első harminc évben a döntéshozó politikai bizottmányok által összeegyeztetett eltérő elképzelések és azok folyamatos módosításai miatt Európa legnagyobb folyamszabályozása szakmailag megalapozott koncepció és egységes műszaki terv nélkül készült.
Jókai Mór Az új földesúr című regényének Közös a baj című fejezetében állít emléket ennek a vészterhes időnek.

Aki kíváncsi arra, hogy ilyen kezdés után, az azóta eltelt másfél évszázad során adódó kihívásokat a magyar mérnökök hogyan oldották meg úgy, hogy közben világszinten is megbecsült szakemberek lettek, azok tartsanak Velünk az Inzsellér expresszel.
Vonatunk 7 óra 45 perckor indul a Keleti pályaudvarról és az egyik legrövidebb úton megközelítjük utunk tárgyát a Tiszát, Kiskörénél. Kiskörén 50 éve épült duzzasztómű és a 10 éve létesített hallépcső megtekintése mellett a lényeg,
hogy a folyó mellett lehet majd ráérezni, annak magával ringató áramlására, megnyugtató hullámzására.
Délután Kenderest érintve Szolnokra, a Tisza fővárosába utazunk, ahol a szállásaink a folyó közelében lesznek. A szállások közötti Tiszavirág hídon ismét elrévedhetünk a szeszélyes folyó szelídnek tűnő hullámzásában.

Másnap természetesen a Tisza mentén utazunk délre, hogy megtekintsük a Körös torkolatának vidékét, a még meg nem épült harmadik vízlépcső helyét, egy máig üzemképes belvízi gőz szivattyútelepet és Csongrád óvárosát, amely történelmi visszatekintést tesz lehetővé a Tisza menti települések szerkezetébe.

Ráadásként a vízépítés témák mellett két vasutas programunk is lesz, az egyik a tavaly megígért szentesi vasút történeti park, amelyben az azt több évtizede fejlesztő Valkai Csaba nyugalmazott reszortos, a szentesi motorgarázs 95 éves történetének őrzője lát majd vendégül Bennünket. Itt tekinthetjük meg a Ganz gyár 1928-ban gyártott mellékvonali motorkocsiját is. Szolnokon elegendő idő áll majd rendelkezésre a Kondor Balázs által készített Almárium alapos megtekintéséhez.

Vasárnap este kilenc óra után pár perccel érkezünk vissza a Keleti pályaudvarra.

Vasutazzanak Velünk 2023. október 7-én és 8-án!

A teljes utazás díja: 48 ezer Ft/fő

A teljes utazás díja magában foglalja a Budapest – Kisköre – Szolnok, Szolnok – Szentes és Szentes – Budapest közötti vasúti különvonatos utazás díját. A kiskörei, csongrádi és szentesi belépőket, két ebédet, a vasútállomások és a kiskörei rendezvényház, szolnoki, csongrádi és szentesi programok között helyi autóbuszos transzfereket és az utasbiztosítást.

Az egy napos utazás díja: 24 ezer Ft/fő

Az október 7-i utazás díja magában foglalja a Budapest – Kisköre – Szolnok közötti vasúti különvonatos utazás díját. egy ebédet, a vasútállomás és a kiskörei rendezvényház közötti helyi autóbuszos transzfereket és az utasbiztosítást.

Az október 8-i utazás díja magában foglalja a Szolnok – Szentes és Szentes – Budapest közötti vasúti különvonatos utazás díját. A csongrádi és szentesi belépőket, egy ebédet, a vasútállomások és a csongrádi és szentesi programok között helyi autóbuszos transzfereket és az utasbiztosítást.

A Sebes Zsilzony Szentes – Gádoros – Szentes BETELT!

Vélemény, hozzászólás?